szkolenia forex oraz ebooki

Biuletyn Forex

Inwestorze! Uzyskaj darmową wiedzę na temat profesjonalnego tradingu - zapisz się na nasz Biuletyn!


Uwaga na wyłudzenie pieniędzy!

Firma Trader Team sp. z o.o. oraz MetaStock (Thomson Reuters) nie są brokerem walutowym oraz kryptowalutowym, nie pobierają środków od klientów oraz nie wypłacają nagród i innych podejrzanych transakcji.

 Wpłacanie pieniędzy firmom podszywającym się pod "MetaStock" grozi  utratą wpłacanych środków. 

Analiza makroekonomiczna (tzw. gra pod wskaźniki)

szkolenie
399,00 zł
Towar chwilowo niedostępny.
Szczegółowy opis

Powszechne jest przekonanie, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Od zawsze próbowano przewidzieć pewne wydarzenia na podstawie sygnałów płynących z otoczenia, które choć w niewielkim stopniu mogłyby nas przybliżyć do osiągnięcia określonego celu lub uniknięcia danego niebezpieczeństwa. Podobna sytuacja występuje na rynkach finansowych, gdzie inwestorzy, analitycy, zwykli obserwatorzy, jak również instytucje państwowe chcą mieć jak najwięcej kwestii pod kontrolą, będąc przygotowanym na nadchodzące wydarzenia. Jednym z takich przykładów jest międzynarodowy rynek walutowy, którego uczestnikami są niemalże wszystkie kraje świata wraz z ich obywatelami i całą strukturą gospodarczą w skład której wchodzą różnego rodzaju przedsiębiorstwa i instytucje.

Zachowania na rynku walutowym próbuje się przewidzieć poprzez analizę techniczną lub analizę fundamentalną. Zwolennicy analizy technicznej w swych przewidywaniach posługują się wyłącznie wykresem kształtowania się cen walut w przeszłości. Natomiast posługiwanie się analizą fundamentalną oparte jest na badaniu wpływu gospodarek na kształtowanie się kursów walutowych. W tym właśnie celu posługuje się wskaźnikami makroekonomicznymi, które obrazują co dzieje się w danej gospodarce, przedstawiając to wszystko za pomocą nieskomplikowanych liczb, których odczytanie nie powinno sprawiać problemów.

Podstawą niniejszej usługi jest wykonanie pracy badawczej w imieniu klienta zlecającego analizę. Dzięki zaawansowanym narzędziom informacyjno-analitycznym jesteśmy w stanie przeprowadzić analizę prawdopodobieństwa wystąpienia zmiany ceny na danym rynku po wystąpieniu określonych zdarzeń (publikacji danych makroekonomicznych) na przestrzeni wybranego okresu.

Celem naszej pracy jest w tym przypadku próba udowodnienia czy powszechnie krążące przeświadczenie odnośnie kształtowania się kursów walutowych jest zgodne z rzeczywistymi wahaniami na rynku walutowym.

W skład niniejszej usługi wchodzi zbadanie oddziaływania na rynek walutowy poniższych wskaźników:

  • Stopa procentowa
  • Produkt Krajowy Brutto
  • Inflacja
  • Bezrobocie

Przebadane zostaną trzy okresy krótkoterminowe z całego cyklu: Przed-, W trakcie- i Po- publikacji.

Przed publikacją - W przypadku oczekiwań co do poprawy danych płynących z danej gospodarki potwierdzeniem dla założeń teoretycznych będzie umacnianie się danej waluty, przy niekorzystnych danych kurs będzie się osłabiał, a gdy oczekiwane dane nie będą różnić się od wcześniejszych - kurs walutowy nie będzie ulegał znaczącym trendom.

W trakcie publikacji - Kurs pozostanie niezmienny (należy przez to rozumieć naturalne wahania kursu walutowego), gdy publikowane dane będą identyczne z oczekiwanymi. W innym przypadku kurs lekko podąży w górę lub w dół w zależności czy dane będą w niewielkim stopniu lepsze lub gorsze od oczekiwanych. Ostatnim scenariuszem jest duże odchylenie oczekiwanych danych od publikowanych, co ma z kolei być przyczyną dużego/znaczącego ruchu na wykresie.

Po publikacji - Jeżeli dane będą lepsze niż te wcześniejsze, kurs będzie zmierzał w odpowiednim kierunku, a gdy pozostaną niezmienne, nie wystąpią stałe ruchy w określonym kierunku.

Celem wykonanej analizy jest przedstawienie faktów oraz statystyk związanych z danymi makroekonomicznymi, bez definiowania samej ich atrakcyjności. Każdy rynek oraz okres cechuje się odmiennymi wynikami w związku z czym analitycy poprzestają na samej ich prezentacji.

Dodatkowo do każdego zamówienia oferujemy darmowe opracowanie definicji rynku walutowego wraz z przedstawieniem jego historii oraz informacji na temat uczestników tworzących ten globalny rynek. Jako drugi gratis zaprezentujemy czym jest kurs walutowy i w jaki sposób jest on kształtowany. Wszystko w celu lepszego zrozumienia treści będących wynikiem przeprowadzonej analizy.

Każdorazowy zakup w ilości 1 sztuki produktu oznacza opracowanie analizy reakcji wybranej pary walutowej na wymienione dane makroekonomiczne dla wybranego okresu 1-rocznego. Badanie dotyczyć będzie obydwu gospodarek (w przypadku EURO całej grupy), których waluty reprezentowane są przed daną parę walutową. Oznacza to, że brana pod uwagę będzie nie tylko waluta bazowa ale również kwotowana w parze.

Przykładowo w przypadku pary EUR/USD analizowany będzie wpływ wymienionych danych makroekonomicznych - w ciągu danego roku płynących zarówno ze strefy euro, jak również ze Stanów Zjednoczonych - na jej zachowanie. Klient ma prawo wybrać dowolną ilość par walutowych na które się ostatecznie zdecyduje. Wybór większej ilości okresów rocznych każdorazowo skutkuje dodaniem jednej sztuki do zamówienia za każdy kolejny rok. Ostateczna deklaracja polega na podaniu informacji drogą mailową w odpowiedzi na maila potwierdzającego dane zamówienie w celu łatwego ich dopasowania.

Chętnie udzielimy wszelkich odpowiedzi na pytania odnośnie niniejszej usługi.

 

Nie czekaj dłużej i już teraz zamów profesjonalną analizę!