szkolenia forex oraz ebooki

Biuletyn Forex

Inwestorze! Uzyskaj darmową wiedzę na temat profesjonalnego tradingu - zapisz się na nasz Biuletyn!


Uwaga na wyłudzenie pieniędzy!

Firma Trader Team sp. z o.o. oraz MetaStock (Thomson Reuters) nie są brokerem walutowym oraz kryptowalutowym, nie pobierają środków od klientów oraz nie wypłacają nagród i innych podejrzanych transakcji.

 Wpłacanie pieniędzy firmom podszywającym się pod "MetaStock" grozi  utratą wpłacanych środków. 

Polityka Prywatności

1.Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest firma Trader Team Sp. z o.o. z siedzibą w 71-487 Szczecin, ul. Bartnicza 32.

2.Kontakt z Administratorem danych osobowych.

Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich dane osobowe przez naszą firmę proszę skontaktować się z nami pisząc zapytanie na adres biuro@traderteam.pl

3.W jaki sposób uzyskaliśmy twoje dane osobowe ?

Dane osobowe otrzymaliśmy w sposób bezpośredni na stronie WWW/ poprzez kontakt telefoniczny / poprzez prośbę / od naszych kontrahentów / podczas zawierania umowy.

4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zawartego pomiędzy nami porozumienia / umowy lub w celu prawnie uzasadnionych interesów.
Przetwarzanie dane osobowe ma umożliwić nam:
- przeprowadzenia i realizacji zawartych zobowiązań,
- wystawienia opinii i komentarzy,
- realizacji płatności i zobowiązań finansowych,
- realizacji obsługi składanych zamówień , reklamacji , wniosków,
- obsługi zgłoszeń i zapytań,
- kontaktowania się z tobą w celach związanych z obsługą,
- dokonywania czynności marketingowych,
- windykowania należności,
- zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji
- zapisywania danych w plikach cookie,
- gromadzenia danych ze stron www.

5.Czy masz obowiązek podawania nam swoich danych ?

W celu realizacji usługi dla ciebie potrzebujemy twoich danych osobowych. W przypadku formularza kontaktowego jest to np. adres email lub nr telefonu.
W przypadku realizacji zawartych umów danych tych może być więcej, np. dane adresowe, nazwa firmy, email, imię i nazwisko, login i hasło do naszego systemu www.
Jeżeli nie podasz nam takich danych nie będziemy mogli realizować umowy lub usługi dla Ciebie.

6. Jakie masz prawa dostępu do dane osobowe ?

Przysługuje Ci prawo dostępu do dane osobowe, poprawieniu, usunięciu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Wykonanie tych uprawnień jest uzależnione od aktualnego status realizacji umowy / płatności / zobowiązania kontaktowego oraz od aktualnych możliwości technicznych naszego systemu informatycznego.

7. Czy mam prawo wnieść skargę ?

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Dane osobowe przechowywane są przez czas trwania umowy / zobowiązania oraz przez okres przechowywania wymagany przez prawo podatkowe / rachunkowe.
Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.

9. Czy moje dane są przekazywane innym podmiotom ?

Na dzień dzisiejszy nie przekazujemy dane osobowe do innych podmiotów . Jeżeli nastąpi jakakolwiek zmiana tej sytuacji zostaniesz o tym natychmiast powiadomiony.
 

Firma Trader Team Sp. z o.o. (TraderTeam.pl) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta TraderTeam.pl i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do TraderTeam.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.traderteam.pl/strona/wyswietl/13/polityka-prywatnosci

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: TraderTeam.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do TraderTeam.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez TraderTeam.pl.


Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do TraderTeam.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.


Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do TraderTeam.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej biuletynu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala TraderTeam.pl zwracać się do czytelników po imieniu.


Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez TraderTeam.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.


Niezapowiedziane Wiadomości

TraderTeam.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości TraderTeam.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.


Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do TraderTeam.pl przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. TraderTeam.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.


Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do TraderTeam.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez TraderTeam.pl nie podlegają Polityce Prywatności.


Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do TraderTeam.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.


Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do TraderTeam.pl.

W przypadku pytań proszę pisać: biuro(a)traderteam.pl


Wyłączenie Odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności ma na celu poinformowanie użytkownika o potencjalnym ryzyku finansowym związanym z transakcjami na rynkach finansowych.

Firma TraderTeam.pl zajmuje się sprzedażą oraz udostępnianiu za darmo produktów i usług opisujących działania jakie podejmują ich twórcy w własnych inwestycjach na rynkach finansowych. TraderTeam.pl w żadnym wypadku nie namawia użytkownika do podejmowania jakichkolwiek działań - wszystkie materiały mają charakter edukacyjny. Firma TraderTeam.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie sprzedawanych lub udostępnionych materiałów i przekazywanych treści.

Firma TraderTeam.pl czuje się zobowiązana przypomnieć, aby użytkownik zamierzający prowadzić jakiekolwiek transakcje winien zapoznać się dokładnie z wszystkimi czynnikami, aby uzyskać jasny i dokładny obraz ryzyka związanego z transakcjami na finansowym.

W związku z powyższym nie przyjmujemy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku użytkowania niniejszej witryny w skutek jakichkolwiek nieścisłości lub przeoczeń w informacjach w niej zawartych.

Informacje zamieszczone w witrynie internetowej, bądź przekazywane za pomocą produktów czy usług nie stanowią zaproszenia do inwestycji.

Nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość żadnej innej witryny internetowej, do której użytkownik może mieć dostęp ani na którą może zostać przekierowany z niniejszej witryny, ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika w skutek takiego działania.

Przypominamy: przeprowadzanie szkoleń mających na celu dostarczenie uczestnikom informacji o rynku pozagiełdowym nie wymaga uzyskania zezwolenia. Działalność gospodarcza prowadzona w systemie e-learning / e-training nie stanowi szczególnego rodzaju działalności, a jedynie jest jej odmienną formą, która polega na wykorzystywaniu środków komunikacji internetowej. Wystawianie zaświadczeń / certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu będzie miało jedynie charakter czysto informacyjny, potwierdzający udział danej osoby w szkoleniu.