szkolenia forex oraz ebooki

Biuletyn Forex

Inwestorze! Uzyskaj darmową wiedzę na temat profesjonalnego tradingu - zapisz się na nasz Biuletyn!


Uwaga na wyłudzenie pieniędzy!

Firma Trader Team sp. z o.o. oraz MetaStock (Thomson Reuters) nie są brokerem walutowym oraz kryptowalutowym, nie pobierają środków od klientów oraz nie wypłacają nagród i innych podejrzanych transakcji.

 Wpłacanie pieniędzy firmom podszywającym się pod "MetaStock" grozi  utratą wpłacanych środków. 

Inflacja w analizie fundamentalnej

Inflacja to wzrost ogólnego poziomu cen. Stopa inflacji obliczana corocznie to porównanie wartości koszyka konsumpcyjnego z danego roku z wartością koszyka konsumpcyjnego z roku poprzedniego.

Wysoka i niestabilna inflacja może być bardzo szkodliwa dla gospodarki, w tym dla konsumentów i dla firm. Spada siła nabywcza konsumentów, zmniejsza się liczba inwestycji – dla firm są one coraz mniej opłacalne, spada eksport.

Jeśli trader obserwuje wzrost inflacji w analizowanej gospodarce, może spodziewać się, że dane państwo będzie starało się inflację obniżyć. Głównym działaniem, jakie może podjąć rząd jest podwyższanie stóp procentowych. Skutkiem będzie zmniejszenie się liczby zaciąganych kredytów i większa oszczędność wśród obywateli, co skończy się obniżeniem podaży pieniądza. Wyższe oprocentowanie będzie oznaczało także to, że inwestowanie w walutę danego kraju będzie w tym momencie korzystniejsze, bo kurs waluty będzie słabszy.