szkolenia forex oraz ebooki

Biuletyn Forex

Inwestorze! Uzyskaj darmową wiedzę na temat profesjonalnego tradingu - zapisz się na nasz Biuletyn!


Deflacja

Deflacja oznacza spadek przeciętnego poziomu cen i wzrost siły nabywczej pieniądza – za tę samą kwotę możemy kupować coraz więcej, ponieważ w gospodarce jest zbyt mało pieniędzy. Konsumentowi deflacja pozornie może się wydawać pozytywnym zjawiskiem, ale jest równie groźna dla gospodarki jak inflacja i jeszcze trudniej z nią walczyć.

Deflacja może powodować zmniejszenie opłacalności produkcji (występuje zbyt niski popyt), spadek eksportu, odkładanie w czasie konsumpcji i inwestycji w oczekiwaniu na jeszcze mniejsze ceny i w rezultacie recesję i zwiększenie się bezrobocia. Aby walczyć z deflacją, można np. emitować pieniądze z nadzieją, że ożywią one popyt czy obniżać stopy procentowe.

We współczesnej gospodarce rzadko mamy do czynienia ze zjawiskiem deflacji. Ma to miejsce np. w Japonii – od 1999 roku boryka się ona z tym problemem i próbuje go rozwiązywać na różne sposoby, np. przez obniżanie stóp procentowych czy prze uruchomienie dużych zakupów aktywów przez bank centralny.