szkolenia forex oraz ebooki

Biuletyn Forex

Inwestorze! Uzyskaj darmową wiedzę na temat profesjonalnego tradingu - zapisz się na nasz Biuletyn!


Uwaga na wyłudzenie pieniędzy!

Firma Trader Team sp. z o.o. oraz MetaStock (Thomson Reuters) nie są brokerem walutowym oraz kryptowalutowym, nie pobierają środków od klientów oraz nie wypłacają nagród i innych podejrzanych transakcji.

 Wpłacanie pieniędzy firmom podszywającym się pod "MetaStock" grozi  utratą wpłacanych środków. 

Dane o bezrobociu w analizie fundamentalnej

Stan gospodarki jest ściśle powiązany ze stanem zatrudnienia w danym państwie. Poziom bezrobocia wpływa na wiele innych wskaźników makroekonomicznych, decyduje o nastrojach społecznych, wydatkach obywateli, spadku bądź wzroście popytu, podaży i PKB.

Malejące lub niskie bezrobocie świadczy o dobrej kondycji gospodarki. Wtedy wartość waluty danego państwa rośnie. Wysokie bezrobocie sprawia, że jest odwrotnie – wartość waluty spada.

Dane dotyczące bezrobocia i zatrudnienia, wykorzystywane w analizie fundamentalnej:

Employment Change – wskaźnik ten mówi o liczbie nowych miejsc pracy stworzonych w danym miesiącu.

Employment Report – miesięczny raport zawierający dane o liczbie nowych zatrudnionych, stopie bezrobocia, średniej wartości wynagrodzeń, średniej liczbie godzin pracy w tygodniu. Raport informuje też o stanie zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarczych, co pozwala na określenie sektorów osłabionych i silniejszych.

Initial Jobless Claims – wskaźnik tygodniowy, mówiący o liczbie osób starających się o zasiłki po raz pierwszy oraz tych, starających się o nie po raz kolejny.

Nonfarm Payrolls – ważny wskaźnik miesięczny określający liczbę nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym, przeciętny czas pracy w tygodniu i średnie godzinowe wynagrodzenie.

Unemployment Rate – całkowity procent bezrobotnych, zdolnych do pracy i aktywnie szukających zatrudnienia.