szkolenia forex oraz ebooki

Biuletyn Forex

Inwestorze! Uzyskaj darmową wiedzę na temat profesjonalnego tradingu - zapisz się na nasz Biuletyn!


Uwaga na wyłudzenie pieniędzy!

Firma Trader Team sp. z o.o. oraz MetaStock (Thomson Reuters) nie są brokerem walutowym oraz kryptowalutowym, nie pobierają środków od klientów oraz nie wypłacają nagród i innych podejrzanych transakcji.

 Wpłacanie pieniędzy firmom podszywającym się pod "MetaStock" grozi  utratą wpłacanych środków. 

Analiza Techniczna Forex

Przez analizę techniczną rozumie się taką analizę rynków finansowych (rynek Forex, gpw i inne), która polega na analizowaniu tego, co miało miejsce w przeszłości. Na podstawie wykresów rynkowych (przeszłość), inwestor stara się określić, co wydarzy się w przyszłości. Osoba dokonująca analiz, stara się zauważyć pewne powtarzające się schematy w przeszłości i wykorzystać wiedzę na temat tych schematów na rynku bieżącym.

wykres forex przedstawiający fragment analizy technicznej
Wykres obrazujący analizę techniczną (średnie kroczące, linie trendu, wsparcia/opory, wskaźnik itd.)


Innym rodzajem analizy rynków finansowych (Forex) jest tzw. analiza fundamentalna, gdzie inwestor opiera swoje przypuszczenia, co do kształtowania się kursów, na podstawie sytuacji gospodarczych panujących w danych państwach – badania makroekonomiczne.

O wyborze typu analizy, którą inwestor będzie wykorzystywał w prognozowaniu przyszłych kursów, zależy przede wszystkim indywidualne podejście do rynków. Każdy dla siebie musi wybrać bardziej odpowiadające mu mechanizmy analizowania sytuacji na rynkach.

Oczywiście nie jest powiedziane, że należy wybrać tylko jedną analizę do podejmowania decyzji, również dobrze można używać obydwu (np. analizę fundamentalną używamy do prognozowania długoterminowego, a analizę techniczną do prognozowania krótkoterminowego).

Analiza techniczna opiera się na trzech przesłankach:
a) Rynek dyskontuje wszystko – w skrócie można powiedzieć, że wykres np. kursu walutowego odzwierciedla wszystko, co ma miejsce w danych gospodarkach, jak również odzwierciedla wszystkie czynniki jakie mogą mieć wpływ na kurs walutowy. Dlatego nie ma sensu analizować nic więcej niż tylko wykres danej waluty, gdyż on sam jest najlepszym odwzorowaniem relacji jakie występują pomiędzy dwoma walutami, tworzące jeden kurs walutowy.

b) Ceny podlegają trendom rynkowym – badania pokazały, że kursy walutowe przedstawione jako wykresy podlegają trendom. Można wyróżnić trend wzrostowy, spadkowy oraz horyzontalny (boczny). Inwestor stara się określić jaki panuje aktualnie trend i na tej podstawie zajmuje odpowiednią pozycję, gdyż jak pokazały badania, większe prawdopodobieństwo jest w kontynuacji trendu niż w jego załamaniu.

c) Historia lubi się powtarzać – kolejne badania ukazały, że pewne zdarzenia mają tendencję do powtarzania się. W związku z tym powstało wiele schematów/formacji technicznych, która pozwalają inwestorom podejmować odpowiednie decyzje przy otwieraniu pozycji.

W analizie technicznej, bardzo często wykorzystuje się następujące metody analizowania wykresów:
- formacje liniowe oraz formacje świec japońskich
- średnie kroczące
- wsparcia/opory
- wskaźniki techniczne
- poziomy Fibonacciego
- teoria fal Elliotta
i wiele innych metod, których nie sposób zliczyć.

Inwestorze! Przejdź na stronę główną i zapisz się na darmowy biuletyn Forex,
gdzie co 3 lub 4 dni będziesz otrzymywał materiały szkoleniowe odnośnie inwestowania na rynku walutowym.

Forex - Darmowy biuletyn